Ochrona Praw Konsumenta

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, w tym przede wszystkim w sprawach kredytów indeksowanych bądź denominowanych kursem waluty obcej (tzw. kredyty frankowe).

Kancelaria frankowa obsługuje klientów wielu banków na terenie całego kraju. Odpowiadając na pytanie, jak długo potrwa postępowanie związane ze sprawą frankową, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od województwa, w którym składa się pozew. Im mniej pozwów wniesionych w danym województwie, tym większa szansa na szybsze zakończenie sprawy. Niezależnie od długości postępowania procesu, wszystkie sprawy frankowe w Toruńskiej kancelarii będą prowadzone indywidualnie i do końca dla każdego klienta.