Ubi ius, ibi remedium

Adwokat Hubert Bąk

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach postanowiłem pozostać na uczelni i rozpocząć studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych. Obecnie pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Gacy, prof. UMK przygotowuję rozprawę doktorską na temat dawnego prawa i ustroju Królestwa Danii.

Trzyletnią aplikację adwokacką odbyłem w kancelarii adw. Beaty Wronkowskiej oraz adw. dr. Tadeusza Felskiego. Nabyte w tym okresie doświadczenie i umiejętności pozwoliły mi na pozytywne złożenie egzaminu zawodowego, co skutkowało wpisem na listę adwokatów przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu.

Aktualnie prowadzę własną kancelarię, w ramach której świadczę szeroko zakrojoną pomoc prawną. Moja praktyka skupia się przede wszystkim na sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego. Specjalizuje się głównie w osobowym i majątkowym prawie małżeńskim, prawie rzeczowym, prawie zobowiązań oraz sprawach spadkowych. Głównym obszarem moich zainteresowań są spory dotyczące umów kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej, szerzej znane jako sprawy frankowe.

Pracę zawodową staram się łączyć ze swoimi zainteresowaniami naukowymi oraz hobby. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu historii prawa i ustroju państw skandynawskich. W wolnym czasie lubię uprawiać sport oraz słuchać muzyki.

Jako prawnik z Torunia specjalizuję się także w sprawach spadkowych oraz podziale majątku. Są to niezwykle ważne kwestie, ponieważ podczas tych właśnie spraw może dojść do nieoczekiwanych sytuacji, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jedną ze stron. Taką sytuacją może być chociażby nieświadome odziedziczenie zadłużenia. Z tego względu nie tylko osoba zwracająca się o pomoc, ale także adwokat podczas niezgody dwóch stron przy podziale majątku lub sprawach spadkowych stoi przed niemałym sprawdzianem.

Usługi

Ochrona Praw Konsumenta

Reprezentacja konsumenta w sporach z przedsiębiorcami.

Prawo Cywilne

Reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Prawo Karne

Występowanie w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika na każdym z etapów postępowania karnego.

Postępowanie Egzekucyjne

Reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo Rodzinne

Prowadzenie spraw z zakresu prawa małżeńskiego osobowego i majątkowego, spraw alimentacyjnych i dotyczących władzy rodzicielskiej.

Prawo Pracy

Reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach wynikających ze stosunku pracy.

Blog

06.08.2022

Franki od A do Z - o co chodzi w umowach kredytów we frankach?

Sprawy o ustalenie nieważności tzw. umów frankowych, a więc takich, w których wypłata kredytu następuje w polskich złotych, zaś saldo zadłużenia określa się w walucie szwajcarskiej i na tej podstawie określany jest harmonogram spłaty, stanowią dzisiaj jeden z głównych tematów medialnych, gdy idzie o spory sądowe. Dzieje się tak, ponieważ problem ważności umów indeksowanych bądź denominowanych kursem franka szwajcarskiego stał się nie tylko problemem prawnym, ale również społecznym...