Prawo Pracy

Kancelaria reprezentuje pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy. Prawo pracy to szereg obowiązków oraz praw zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika. W skład prawa pracy wchodzą takie sytuacje jak spory zbiorowe i indywidualne, dokonywanie mobbingu, odwołanie od wypowiedzenia, odszkodowania związane z wypadkiem na terenie pracy, czy niezgodności umowne.

Jako adwokat do spraw prawa pracy w Toruniu jestem w stanie pomóc w każdej z wyżej wymienionych sytuacji. Jednak należy pamiętać, że im dłużej sprawa jest odwlekana, tym ciężej będzie udowodnić rację strony.