Prawo Karne

Zajmuję się prowadzeniem spraw karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Świadczę ponadto pomoc w postępowaniu wykonawczym. W procesach występuję w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, a także pełnomocnika świadka.

W skład prawa karnego wchodzą wykroczenia takie jak przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, mieniu, a także nieumyślne spowodowanie śmierci oraz tzw. błędów medycznych. Jako adwokat prawa karnego w Toruniu oferuję profesjonalną pomoc, która sprowadza się do aktywnego udziału w postępowaniu dowodowym. Jako że sprawy potrafią być bardzo złożone, im wcześniej obrońca dołączy do postępowania karnego, tym więcej różnych możliwości wsparcia.

Zachęcam do spotkania w Kancelarii Adwokackiej w Toruniu.