Franki od A do Z - o co chodzi w umowach kredytów we frankach?

Franki od A do Z - o co chodzi w umowach kredytów we frankach?

Franki od A do Z - o co chodzi w umowach kredytów we frankach?

Sprawy o ustalenie nieważności tzw. umów frankowych, a więc takich, w których wypłata kredytu następuje w polskich złotych, zaś saldo zadłużenia określa się w walucie szwajcarskiej i na tej podstawie określany jest harmonogram spłaty, stanowią dzisiaj jeden z głównych tematów medialnych, gdy idzie o spory sądowe. Dzieje się tak, ponieważ problem ważności umów indeksowanych bądź denominowanych kursem franka szwajcarskiego stał się nie tylko problemem prawnym, ale również społecznym. Zasadniczym pytaniem jest, czy umowa taka wywarła między bankiem a kredytobiorcą oczekiwane skutki prawne, a jeśli nie - w jaki sposób strony powinny rozliczyć się po ustaleniu nieważności umowy przez sąd. Węzłowym problemem wydają się także kwestie oceny możliwości żądania przez kredytodawcę tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, przedawnienia roszczeń oraz wymagalności roszczenia majątkowego stron, a więc i prawa do ustawowych odsetek za opóźnienie.

Problematyka frankowych zadłużeń - jak sobie z tym radzić?

Kwestie te chciałbym poruszyć w szeregu wpisów, które mają na celu rozjaśnienie kredytobiorcom niezrozumiałych często problemów prawnych związanych ze sporami frankowymi, tak aby mogli oni podjąć racjonalną decyzję co do możliwości wszczęcia procesu sądowego przeciwko bankowi. Jak się zdaje przy obecnym orzecznictwie znakomitej większości sądów powszechnych, Sądu Najwyższego a przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, błędem jest zwlekanie z podjęciem pozytywnej decyzji o wytoczeniu powództwa przeciwko kredytodawcy. Ważne jest jednak poznanie konsekwencji oraz ryzyka finansowego i prawnego, jakie wiążą się z podjęciem „sprawy frankowej”, a przede wszystkim formalności, których dopełnienie jest konieczne dla rozpoczęcia sporu sądowego.

Kancelaria prowadzi obecnie kilkadziesiąt spraw z zakresu tzw. sporów frankowych w takich miastach jak: Warszawa, Wrocław, Włocławek, Toruń czy Gorzów Wielkopolski. Obok zaprosin do lektury kolejnych wpisów, zapraszamy także do kontaktu w celu analizy prawnej tzw. umowy frankowej oraz konsultacji online bądź stacjonarnej, która jest bezpłatna. Kontakt możliwy jest zarówno pod podanym na stronie numerem telefonu jak i adresem mailowym.

adw. Hubert Bąk