Opiniowanie i Sporządzanie Umów

Analiza pod kątem prawnym istniejących umów bądź ich projektów, a także ich sporządzenie od podstaw zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.