Usługi

Ochrona Praw Konsumenta

Reprezentacja konsumenta w sporach z przedsiębiorcami.

Prawo Cywilne

Reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Prawo Karne

Występowanie w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika na każdym z etapów postępowania karnego.

Postępowanie Egzekucyjne

Reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo Rodzinne

Prowadzenie spraw z zakresu prawa małżeńskiego osobowego i majątkowego, spraw alimentacyjnych i dotyczących władzy rodzicielskiej.

Prawo Pracy

Reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach wynikających ze stosunku pracy.