Postępowanie Egzekucyjne

Reprezentuję wierzycieli i dłużników w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Moja aktywność nie ogranicza się do reprezentacji klienta przed organami egzekucyjnymi – w sprawie dążę do ugodowego zakończenia postępowania, stąd też aktywnie angażuję się w dialog pomiędzy wierzyciela i dłużnikiem. W przypadku braku zdolności spłaty długu, kancelaria obsługuje dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jednak przed przystąpieniem do wnioskowania o upadłość konsumencką należy mieć na uwadzę kilka istotnych kwestii. Jedną z nich jest fakt, iż orzeczenie o upadłości konsumenckiej może trwać od trzech tygodni do nawet trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku. Kiedy dojdzie już do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, wówczas z dłużnika ściągnięty jest cały dług, lecz w miejsce tego ma on ograniczony dostęp do pieniędzy.

Dojść może również do sytuacji, w której konieczne będzie oddanie mieszkania, auta, a także różnych sprzętów - poza niezbędnymi do codziennego użytku. Co istotne, upadłość konsumencką można zgłaszać wielokrotnie lecz nie częściej niż raz na dziesięć lat.